První tištěná publikace ze SLDB 2011

 


15. 11. 2012


Český statistický úřad vydává první tištěnou publikaci s definitivními výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2011 (SLDB 2011). Jedná se o publikaci „Obyvatelstvo ČR“, což je odborná publikace určená okruhu uživatelů zejména z akademické a sociologické sféry. V elektronické podobě publikuje ČSÚ definitivní výsledky sčítání již od října letošního roku. První publikace v elektronické podobě (Obyvatelstvo ČR) byla zveřejněna 31. 10. 2012 ( http://www.czso.cz/csu/czso/obyvatelstvo-podle-scitani-lidu-domu-a-bytu-2011-ceska-republika-2011-02yz5oqy4z).

Od 15. 11. 2012 jsou na webu ČSÚ ( www.czso.cz) přístupné nejen výsledky sčítání o obyvatelstvu za ČR celkem, ale také za všechny kraje ( http://www.czso.cz/csu/czso/obyvatelstvo-podle-scitani-lidu-domu-a-bytu-2011-ceska-republika-a-kraje-2011-vu09fp49jo). Celkem se jedná o 240 tabulek, se kterými mohou uživatelé pohodlně pracovat. Ti, kteří dávají přednost tištěné publikaci (s daty za ČR), se mohou obrátit na pracoviště informačních služeb ČSÚ v ústředí i ve všech krajských městech. Uživatelé, kteří chtějí získat kompletní definitivní data ze SLDB 2011 na DVD, si je mohou objednat také na oddělení informačních služeb ústředí ČSÚ v Praze 10, Na padesátém 81 (tel. 274 052 304, e-mail: infoservis@czso.cz).

Průběžně jsou veškerá definitivní data ze SLDB 2011 zveřejňována prostřednictvím veřejné databáze ČSÚ ( www.czso.cz, www.scitani.cz).


Kontakt:
Mgr. Štěpánka Čejková
vedoucí oddělení informačních služeb
Tel.: 274 052 304
e-mail: infoservis@czso.cz

  • TZ_SLDB_11152012.doc