Právní předpisy

 

Účast obyvatel na Sčítání lidu, domů a bytů 2011 byla dána zákonem č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 a týkala se všech osob, které se v rozhodný okamžik, tj. o půlnoci z pátku 25. března na sobotu 26. března 2011, nacházely na území České republiky.

 • Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
 • Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008
  ze dne 9. července 2008 o sčítání lidu, domů a bytů
 • Nařízení Komise (ES) č. 1201/2009
  ze dne 30. listopadu 2009, kterým se provádí Nařízení č. 763/2008, pokud jde o technické specifikace témat a jejich rozdělení
 • Nařízení Komise (EU) č. 519/2010
  ze dne 16. června 2010, kterým se přijímá program statistických údajů a metadat pro sčítání lidu stanovený Nařízením č. 763/2008
 • Nařízení Komise (EU) č. 1151/2010
  ze dne 8. prosince 2010, kterým se provádí Nařízení č. 763/2008, pokud jde o způsob zpracování a strukturu zpráv o kvalitě a technický formát pro předávání údajů