Podle dat ze sčítání se plánuje nákup vakcín pro děti

 Také na ministerstvu zdravotnictví využívají data ze sčítání. Jedna z oblastí, kde je přesnost dat velmi důležitá, je nákup očkovacích vakcín pro děti. O tom, jak souvisí sčítání obyvatel s nákupem vakcín, jsem si povídal s vedoucí oddělení epidemiologie Ministerstva zdravotnictví MUDr. Sylvií Kvášovou.

K jakému účelu data používáte?

V České republice je nastaven systém očkování, který je ustanoven vyhláškou o očkování, ta hovoří o očkovacím kalendáři dětí. Pro nás je důležité vědět, kolik například jedno či dvouletých dětí v republice máme. Očkování dětí totiž hradí stát a my musíme pro výběrové řízení pro nákup vakcín znát potřebný objem dle počtu dětí v jednotlivých populačních ročnících. Součástí zadání zakázky je i její cena, zde jsou ty počty důležité.

Lze tedy říct, že v případě nepřesných dat bude objednávka buď zbytečně velká nebo naopak nedostačující?

Ano, pokud by byl počet dětí špatně stanoven, pokud by se děti špatně sečetly, mohou nastat dvě situace. Objednáme buď zbytečně mnoho vakcín, což zakázku prodraží. Nebo naopak příliš málo, pak by byl vakcín nedostatek.

Ve smlouvách jsou ale asi nějaké mantinely, existuje určitě možnost vakcíny přiobjednat, nebo ne?

To je pravda, ve smlouvě je vždy nějaká rezerva. Ta ale nemůže být nekonečně velká. V případě, že by byla data hodně zkreslená, může se opravdu stát, že třeba určitou dobu nějaká vakcína nebude k dispozici. Naši dodavatelé si totiž také musejí dělat plány, a pokud bychom po nich chtěli najednou rychle přiobjednat velký objem, nemusely by je mít okamžitě na skladě. Naopak v případě, že by vakcín byl nadbytek došlo by ke zbytečným výdajům. Je proto velmi důležité, aby lidé přistupovali k vyplňování zodpovědně a poskytli nám tak co možná nejpřesnější data.


Počet dětí se samozřejmě každým dnem mění a sčítání se koná jen jednou za 10 let, ale právě data ze sčítání jsou základem pro výpočet aktuálního počtu obyvatel. K počtu ze sčítání se pouze přičítají nově narození a přistěhovalí a odčítají se zemřelí a odstěhovaní.


Autor: Jan Sedláček

  • vakciny.doc