Počty sčítacích komisařů České pošty

 Novinkou letošního sčítání lidu je, že sčítací komisaři, kteří přinesou formuláře do domácností, budou v naprosté většině případů pracovníci a doručovatelé České pošty. Každý komisař bude při návštěvě předkládat průkaz sčítacího komisaře společně s dokladem totožnosti a přes rameno bude mít modrou brašnu s velkým žlutým logem České pošty.

V níže přiložené tabulce najdete plán počtu sčítacích komisařů České pošty, platný ke 14. lednu 2011. Uvedená čísla se mohou do skutečného sčítání ještě lehce měnit.


Ondřej Kubala
tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011

  • skcp20110114_sldb2011.xls