Počet obyvatel a domů podle výsledků sčítání od roku 1869

 

 

Poznámky
Počet obyvatel
1869 - obyvatelstvo přítomné civilní
1880 až 1950 - obyvatelstvo přítomné
1961 až 1991 - obyvatelstvo bydlící (tj. hlášené v obci k trvalému pobytu)
2001 - obyvatelstvo bydlící (osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem)
Počet domů
1869 až 1950 - celkový počet domů
1961 až 1980 - počet domů trvale obydlených
1991 a 2001 - celkový počet domů