Obyvatelstvo podle národnosti

 

Kliknutím na část sloupce "jiné" v určitém roce se zobrazí graf se strukturou jiných národností než české v daném roce.
FusionCharts.
 
Údaje z Demografické příručky 2007