Obsah sčítání lidu -1991

 


Údaje o obyvatelstvu
1. Jméno a příjmení
2. Rodné číslo
3. Druh pobytu
4. Vztah k uživateli bytu
5. Datum narození
6. Pohlaví
7. Rodinný stav
8. Datum sňatku
9. Pořadí manželství
10. Počet živě narozených dětí (u žen starších 15 let)
11. Státní občanství
12. Národnost
13. Mateřský jazyk
14. Náboženské vyznání
15. Trvalé bydliště
16. Nejvyšší dokončená škola
17. Ekonomická aktivita
18. Zaměstnání
19. Společenská skupina
20. Zaměstnavatel, navštěvovaná škola nebo SOU
21. Dojížďka do zaměstnání nebo do školy
22. Čas strávený dojížďkou
23. Místo pracoviště nebo školy
24. Údaje o osobách dočasně přítomných a dočasně nepřítomných
25. Údaje o společném hospodaření
26. Údaje o odděleném bydlení manželů

Údaje o bytech a domácnostech
27. Obydlenost bytu
28. Druh užívání bytu (nájemní, družstevní, vlastní byt, služební apod.)
29. Velikost bytu
30. Poloha bytu (podlaží)
31. Vybavení domácnosti, rekreační možnosti domácností
32. Vybavení bytu
33. Druh a důvod trvalého bydlení mimo byty

Údaje o domech
34. Číslo domu
35. Vlastník domu
36. Druh domu
37. Obydlenost domu
38. Období výstavby domu
39. Období případné rekonstrukce domu
40. Materiál nosných zdí
41. Počet podlaží
42. Vybavení domu (výtah, vodovod, plyn, způsob vytápění, kanalizace)

Údaje o objektech pro individuální rekreaci