Obsah sčítání lidu - 1980

 1. Rodné číslo (datum narození, pohlaví)
2. Druh pobytu
3. Rodinný stav
4. Soužití manželů
5. Rok a měsíc sňatku
6. Rok ovdovění - rozvodu
7. Počet všech živě narozených dětí
8. Počet živě narozených dětí z nynějšího (posledního) manželství
9. Obyvatelé cikánského původu
10. Bydliště matky v době narození sčítané osoby
11. Nejvyšší dokončený stupeň školního vzdělání
12. Státní příslušnost
13. Národnost
14. Zdroj ekonomické aktivity a zdroj obživy
15. Hlavní zaměstnání
16. Společenská skupina
17. Odvětví národního hospodářství
18. Kvalifikace v oboru
19. Druh dojížďky
20. Periodicita dojížďky
21. Vybraná centra dojížďky
22. Vztah k uživateli bytu
23. Pořadové číslo censové domácnosti
24. Vztah k osobě v čele cenosvé domácnosti
25. Způsob ubytování cenosové domácnosti
26. Pořadové číslo hospodařící domácnosti
27. Vztah k osobě v čele hospodařící domácnosti

Domy:
28. Obydlenost budovy - důvod neobydlenosti
29. Druh budovy
30. Vlastník budovy
31. Stáří budovy
32. Materiál nosných zdí
33. Počet nadzemních podlaží
34. Druh vodovodu
35. Plyn ze sítě
36. Kanalizace
37. Ústřední topení
38. Počet obytných místností v ubytovacím zařízení
39. Podlahová plocha obytných místností v ubytovacím zařízení
40. Počet osob sčítaných v ubytovacích zařízení (mimo byty)
41. Počet bytů v neobydleném nebo občas obydleném domě

Byty:
42. Obyvatelnost bytu - důvod neobydlení
43. Právní důvod užívání bytu
44. Velikost kuchyně
45. Počet obytných místností od 8 m2 podlahové plochy
46. Počet obyvatelných místností od 4 m2 podlahové plochy
47. Celková podlahová plocha bytu v m2
48. Podlahová plocha obytných místností v bytě v m2
49. Koupelna
50. Záchod
51. Převládající způsob vytápění bytu
52. Druh vodovodu
53. Plyn ze sítě
54. Teplá voda
55. Poloha bytu podle podlaží
56. Druh kuchyňského sporáku
57. Pračka
58. Chladnička
59. Televizor
60. Rekreační domek
61. Motocykl
62. Autogaráž
63. Telefon v bytě