Legislativa - 1991

 

  • Zákon ze dne 25. března 1971 č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací

  • Usnesení vlády ČSSR č. 124/1987 o sčítání lidu, domů a bytů k 1. prosinci 1990 a doplňujících výběrových šetřeních u obyvatelstva

    Usnesení vlády ČSSR č. 186/1990 o změně termínu sčítání lidu, domů a bytů

    Usnesení vlády ČSR č. 218/1987 o sčítání lidu, domů a bytů k 1. prosinci 1990 a doplňujících výběrových šetření u obyvatelstva

    Usnesení vlády ČR č. 119/1990 o změně termínu sčítání lidu, domů a bytů