Legislativa - 1980

   • Zákon ze dne 25. března 1971 č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací
  • Zákon ČNR ze dne 4. července 1972 č. 40/1972 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací

  • - Usnesení vlády ČSSR č. 16 /1978 o sčítání lidu, domů a bytů

    - Usnesení vlády ČSR č. 73/1978 o sčítání lidu, domů a bytů