Legislativa - 1970

 


 

  • Výnos Státního statistického úřadu o provedení zkušebního sčítání lidu, domů a bytů k 3. 12. 1968 ze dne 3.5. 1968 Zpravodaj SSÚ, 9, 1968, č. 6, s. 67-68 Provedeno v okrese Rokycany a městě Košice

  • Usnesení vlády ČSSR č. 157/1965 o hlavních směrech sčítání lidu, domů a bytů 1970

    Usnesení vlády ČSSR č. 41/1970

    Usnesení vlády ČSR č. 54 /1970

    Usnesení vlády SSR č. 108/1970