Legislativa - 1961

   • Zákon ze dne 19. prosince 1951č. 108/1951 Sb., o organizaci národohospodářské evidence
  • Vládní vyhláška ze dne 25.5.1960 č. 85/1960 Sb., o provedení sčítání lidu, domů a bytů k 1. březnu 1961
  • Výnos Státního úřadu statistického a ministerstva vnitra ze dne 15. srpna 1960 o přípravě sčítání lidu, domů a bytů Věstník SÚS, 1, 1960, č. 6, s. 53-55
  • Výnos Státního úřadu statistického a ministerstva vnitra ze dne 28. listopadu 1960 o přípravě sčítání lidu, domů a bytů - další úkoly národních výborů Věstník SÚS, 2, 1961, č. 1, s. 1-3
  • Metodologické pokyny Státního úřadu statistického a ministerstva vnitra ze dne 30. prosince 1960 o provedení sčítání lidu domů a bytů Věstník SÚS, 2, 1961, č. 3, s. 21-23