Došetřování v rámci SLDB 2011

 

17. května 2011


Sčítací komisaři Českého statistického úřadu (ČSÚ) navštíví v období od 19. do 30. května 2011 v rámci tzv. došetřování neodevzdaných sčítacích formulářů vybrané domácnosti. Půjde o domácnosti, které v březnu či dubnu převzaly od sčítacích komisařů České pošty sčítací formuláře, ale tyto formuláře nebyly dosud vráceny ČSÚ.

Protože snahou ČSÚ je dosáhnout co nejvyšší návratnosti vyplněných sčítacích formulářů, dává úřad touto akcí domácnostem ještě jednu možnost, jak splnit svou povinnost a formuláře odevzdat. Sčítací komisaři se obrátí na domácnost s dotazem, zda nezapomněla odevzdat vyplněné formuláře.

Pokud domácnost formuláře ztratila či byly nějakým způsobem znehodnoceny, komisař jim předá nové formuláře a požádá je o jejich vyplnění a odevzdání jedním z následujících způsobů:
  • přímo sčítacímu komisaři při jeho návštěvě
  • elektronicky na internetové adrese www.scitani.cz - aplikace bude znovu přístupná od 19.5. (00.00 hodin) do 5.6. (24.00 hodin) 2011
  • bezplatně poštou v obálce s předtištěnou adresou P.O.Box ČSÚ, která bude domácnosti na vyžádání předána spolu s formuláři.

Došetřování neodevzdaných sčítacích formulářů se uskuteční téměř ve všech okresech České republiky. Místa vybraná pro došetřování budou zveřejněna na internetových stránkách www.scitani.cz.

Komisaři ČSÚ se při návštěvě, která nebude předem ohlášená, prokáží služebním průkazem sčítacího komisaře, svým občanským průkazem a písemným pověřením ČSÚ k provedení došetření v rámci SLDB 2011.


Ing. Stanislav Drápal
místopředseda ČSÚ
Mobil: 603 816 078
E-mail: stanislav.drapal@czso.cz

  • tz110517.doc