Do sčítacích formulářů je možné vyplnit jakoukoliv národnost, včetně moravské

 Český statistický úřad reaguje na četné dotazy obyvatel a zájmových skupin z Moravy, které se týkaly vyplňování národnosti ve sčítacích formulářích v připravovaném Sčítání lidu, domů a bytů 2011.

Otázka na národnost je uvedena jako jedenáctá na zeleném Sčítacím listu osoby. Tato otázka je dobrovolná a každý má možnost rozhodnout se, zda se bude k nějaké národnosti chtít přihlásit. „Národnost je na rozdíl od jazyka nebo občanství otázkou pocitu a je na každém z nás, jestli budeme chtít do formulářů tento pocit uvést,“ vysvětluje místopředseda ČSÚ Stanislav Drápal. V praxi tak bude možné uvést jednu národnost, dvě národnosti, a nebo neuvést národnost žádnou.

Otázka na národnost je otevřená a nejsou u ní uvedeny žádné příklady vyplnění ani žádné zaškrtávací možnosti. To je jediné spravedlivé řešení vůči všem národnostem, ke kterým se budou lidé na území ČR hlásit. Pokud bychom uvedli tři nebo čtyři příklady, okamžitě by se mohli ozvat představitelé další skupiny, že je diskriminujeme, protože v uvedených příkladech nejsou. Žádné možnosti tak nenabízíme a každý napíše bez jakékoliv nápovědy to, co cítí. Je to férové řešení vůči všem a také povede k nejpřesnějším výsledkům“, uzavírá Stanislav Drápal.

Je možné na formuláře vyplnit moravskou národnost?

Moravská národnost je plnohodnotným údajem, který zpracovává ČSÚ pravidelně z každého sčítání lidu od roku 1991. Po celou dobu Československa nebylo k moravské ani slezské národnosti vůbec přihlíženo a Moravané a Slezané automaticky byli započítáni mezi Čechy. Dnes už má každý občan právo napsat do formulářů jakoukoliv národnost, ke které se bude chtít přihlásit. Úkolem ČSÚ je tyto uvedené údaje zpracovat, ale statistici nebudou nikoho nabádat k tomu, aby vyplnil tu či onu národnost. To je svobodné rozhodnutí každého člověka, který bude formuláře vyplňovat.


Ondřej Kubala
tiskový mluvčí projektu SLDB 2011

Výřez ze Sčítacího listu osoby Sčítání lidu, domů a bytů 2011


Struktura jiných národností (než české) podle výsledků sčítání lidu v letech 1921 - 2001

Obyvatelstvo podle národnosti podle výsledků sčítání lidu v letech 1921 - 2001

  • Vyplňování národnosti ve sčítacích formulářích.doc