Děti si ze všeho nejvíc přejí zastavit čas

 V pátek 12. listopadu 2010 ve 14:00 skončila první fáze historicky prvního Minisčítání v ČR. Zapojilo se do něj 30 166 dětí (z 360 škol a 2 032 tříd) v celé zemi, které se na internetu vyplňováním dotazníků a vyhodnocováním výsledků učily, co vlastně umí statistika, k čemu je dobrá a na jakých principech pracuje. Z původního vzdělávacího projektu a myšlenky školy hrou se proti očekávání stal masový výzkum s velmi zajímavými závěry.

První výsledky Minisčítání

Od 1. října do 12. listopadu děti na internetu na www.miniscitani.cz vyplňovaly jednoduché dotazníky se sedmnácti otázkami. Vyhodnocovaly odpovědi na otázky, jaký by byl podle nich ideální školní výlet, kolik času tráví na internetu nebo jak jim chutná ve školní jídelně. Projekt přizpůsobil ČSÚ dětskému vidění světa a základ tak tvořila témata, která jsou dětem blízká. Vůbec tedy nešlo o otázky na bydliště, národnost apod. jako v reálném sčítání lidu, které se uskuteční v březnu příštího roku.

 • Nejméně oblíbeným předmětem napříč republikou je český jazyk. Nejraději by ho zrušilo 26 % dětí. Druhá nejméně oblíbená je matematika (19 %) a třetí fyzika (16 %). V Královehradeckém kraji získala čeština stejný podíl jako matematika, v Jihočeském kraji má stejný podíl jako čeština fyzika.
 • V hodnocení školních jídelen dopadly nejhůře jídelny v hlavním městě. Ze stupnice známek 1 - 5 získaly největší podíl čtyřek a pětek. Nejčastěji hodnotily děti jídlo ze školní jídelny trojkou. Jedničku se rozhodlo školnímu stravování udělit jen 12 % dětí.
 • V otázce, zda by si děti přály mít počítač s internetem, mobil, MP3 přehrávač, playstation či televizi na celé čáře propadla televize, kterou by chtělo mít jen 5 % dětí. Naopak jednoznačně nejdůležitější je pro dnešní školní děti počítač s internetem, který chce 57 % z nich a na druhém místě skončil mobil s 26 procenty.
 • V otázce na to, koho by si děti vybraly jako poradce při učení, propadli podnikatel roku (2 %) a papež (6 %). Největší důvěru získali členové rodiny (28 %), kamarádi (23 %) a chytřejší spolužáci (16 %).
 • Ze zvláštních schopností by děti nejčastěji chtěly umět zastavit čas (18 %), druhá nejoblíbenější zvláštní schopnost by pak pro děti bylo čtení myšlenek (15 %).
 • Největším přáním dětí je být zdravý (28 %), druhým největším přáním je být bohatý (20 %) a třetím být šťastný (17 %).
 • Téměř polovina dětí chodí do školy pěšky (47 %), skoro čtvrtina pak jezdí autobusem (21 %).

Další podrobnosti a první výsledky za jednotlivé kraje najdete na www.miniscitani.cz v sekci sečteno.

Detailní výsledky a vítězné třídy

V týdnu od 15. listopadu statistici tyto první výsledky zpracují a nejpozději 22. listopadu se na internetu objeví detailní výsledky celého Minisčítání, se kterými budou děti ve školách dál pracovat.

V pondělí 15. listopadu ČSÚ vylosuje pod dohledem státního notáře ze všech zúčastěných tři třídy, které pojedou zdarma na výlet do libereckého iQparku.

22. listopadu vstoupí projekt do své druhé fáze. Na internetu zveřejní statistici detailní výsledky, třídy se budou moci vzájemně porovnávat a bude možné také kombinovat odpovědi na jednotlivé otázky. „V praxi to bude vypadat tak, že učitelé budou dětem vysvětlovat práci s výsledky a samy děti budou porovnávat, jestli je například rozdíl v tom, jak tráví volný čas kluci a jak holky, jestli ti, kteří jezdí déle do školy, chodí také dříve spát nebo zda by modrooké děti chtěly mít jinou zvláštní schopnost než jejich hnědoocí kamarádi. Srovnání bude možné až na úroveň jednotlivých tříd, takže například děti z 5.A ze Sokolova se budou moci detailně porovnávat třeba s dětmi z opavské 5.B. Je to sice velmi zjednodušené, ale to je přesně princip, na kterém statistika funguje,“ vysvětluje Eva Kortanová, vedoucí Minisčítání z ČSÚ.

Základní informace o Minisčítání

 • Minisčítání je určeno pro děti od čtvrtých do devátých tříd na základních školách a pro nižší ročníky víceletých gymnázií.
 • První část projektu trvala od 1. října do 12. listopadu 2010.
  (Kdykoliv během této doby se mohly školy k projektu přihlásit registrací na internetu a vyplnit s dětmi dotazníky.)
 • Druhá část projektu začíná 22. listopadu 2010, kdy se na internetu objeví celkové výsledky.
 • Stejně jako se na jaře konalo zkušební sčítání lidu, zorganizoval Český statistický úřad na třech školách (v Řevnicích, v Praze a v Přerově) také zkušební Minisčítání, aby projekt před ostrým startem otestoval přímo s dětmi.

 • Zahraniční inspirace

  České Minisčítání se inspirovalo mezinárodním projektem Census At School, který vznikl v roce 2000 ve Velké Británii v rámci informační kampaně sčítání lidu 2001. Tehdy se tento projekt setkal s obrovským ohlasem u dětí i jejich učitelů a začal se rozšiřovat do celého světa. K projektu se postupně připojily i další země, jako Kanada, Nový Zéland, Jihoafrická republika, Austrálie nebo Irsko. Hlavním mezinárodním garantem zůstává nadále Velká Británie. Census At School se tam opakuje každý rok a rozšiřuje se stále o nové podoby dotazníků. Podrobnosti k tomuto mezinárodnímu projektu najdete na internetu na www.censusatschool.com.


  Ondřej Kubala
  tiskový mluvčí projektu SLDB 2011  O Sčítání lidu, domů a bytů 2011

  Sčítání lidu, domů a bytů proběhne v České republice na jaře 2011, rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Poprvé v historii se budou sčítat všechny země EU z nařízení Evropské komise v jeden společný rok. Náklady na sčítání lidu jsou v České republice 250 Kč na osobu (tedy cca 10 EUR na jednoho obyvatele, což je průměrná částka při tomto způsobu sčítání v celé Evropské unii). Sčítání se na našem území koná pravidelně každých deset let už od roku 1869 a v roce 2011 přinese řadu novinek. Největší z nich je možnost elektronického vyplnění a odeslání sčítacích formulářů přes internet,. S rozvojem společnosti se ale mění i otázky, nově se objeví např. otázka na registrované partnerství. Sčítání lidu v žádném případě nezjišťuje majetkové ani finanční poměry obyvatel České republiky. Český statistický úřad tak nebude zjišťovat ve sčítání lidu majetek rodin, vybavenost domácností spotřebiči ani příjmy obyvatel.
 • 12_11_10_TZ_miniscitani_prvni_vysledky.doc