Datové publikace ze sčítání 2001

 


Připravili jsme pro vás výběr datových publikací s podrobnými výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2001 v České republice ve formátu PDF:

 • Obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti - ČR
  Souhrnná datová publikace, obsahuje řadu kombinačních tabulek, které v monotématických datových publikací nejsou obsaženy (např. o struktuře domovního forndu, hospodařících domácnostech a další)
 • Obyvatelstvo - ČR
  Struktura obyvatelstva podle pohlaví, věku, rodinného stavu, nejvyššího ukončeného vzdělání, národnosti, náboženského vyznání, ekonomické aktivity a dalších hledisek, včetně různých kombinací
 • Byty - ČR
  Počty trvale obydlených bytů v nejrůznějším třídění, struktura podle druhu domu, právního důvodu užívání bytu, obytné plochy, počtu místností, složení bydlících domácností apod.
 • Domácnosti - ČR
  Počty cenzových domácností v členění na úplné rodiny, vícečlenné nerodinné domácnosti, domácnosti jednotlivců; faktická manželství
 • Dojížďka do zaměstnání a škol - ČR
  Počty osob dojíždějících do zaměstnání a do škol například v členění podle doby strávené na cestě, dojíždějící do zaměstnání jsou členěny i podle odvětví; směrové proudy vyjížďky, meziokresní bilance
 • Základní informace o okresech a krajích
  Jedná se o tabulky vybraných údajů o obyvatelstvu, domech, bytech a domácnostech. Tyto údaje jsou k dispozici také za jednotlivé obce, jejich části i základní sídelní jednotky, popřípadně za katastrální území. Zveřejňování dat za malé územní celky je však omezeno nutností dodržování ochrany individuálních údajů


 • Podobné publikace za jednotlivé kraje, popřípadě za jednotlivé okresy najdete na internetových stránkách příslušných krajských pracovišť


 • Ze sčítání lidu, domů a bytů byla zpracována řada datových publikací. Můžete je získat na CD ve formátu PDF nebo jako datové matice ve formátu CSV (v některých případech i vytištěné) na pracovištích informačních služeb ČSÚ v ústředí i v krajích

 • datova_publ_2001.xls