Data ze sčítání pomáhají plánovat hromadnou dopravu

 O využití dat při plánování hromadné dopravy jsem se bavil s Petrem Ježdíkem, vedoucím odboru kvality služeb společnosti ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) a tiskovým mluvčím ROPIDu Filipem Drápalem.

Proč jsou pro ROPID data ze sčítání důležitá?

Podle dat ze sčítání zjistíme, jaká je například dojížďka ze Středočeského kraje do Prahy nebo jak se lidé po Praze pohybují. Zajímají nás především přepravní proudy z místa bydliště do zaměstnání nebo do školy. Na jejich základě pak můžeme dopravu naplánovat tak, aby odpovídala aktuálnímu vývoji a trendům.

Jak konkrétně můžete dopravu upravit?

Vezměme jako příklad, že existuje linka z bodu A do bodu B. Ta trasa je historicky daná, vycházela z nějakých potřeb, například v bodě B byla továrna. Pokud ale nyní zjistíme, že lidé jezdí po trase A-B jen proto, aby pak dále pokračovali do bodu C, můžeme naplánovat přímé spojení A-C, a udělat tak pro lidi přesun komfortnější.

V čem jsou data ze SLDB přínosnější než data z běžných průzkumů?

Předně se z nich dozvíme, jakým směrem lidé cestují. V běžně prováděných průzkumech zjistíme pouze vytíženost linek, už ale ne směry pohybu cestujících. Také je důležité, že SLDB je jednorázová akce, díky které získáme aktuální data pro celou republiku, pro nás jsou samozřejmě zásadní data ze Středočeského kraje a Prahy.

Jaké otázky ve formulářích jsou pro vás nejdůležitější?

Jednak je pro nás důležitý počet lidí v obci, protože pak můžeme porovnat údaje s těmi z minulého sčítání a zjistíme, jak se počty obyvatel změnily. Jestli se například nějaké městečko u Prahy výrazně rozroste, je tomu třeba přizpůsobit také dopravu. Zásadní jsou pro nás kolonky, kde občané vyplňují, kam za prací nebo do školy dojíždí, jaké používají dopravní prostředky, jak dlouho jim cesta trvá a kolikrát ji absolvují. Pokud například zjistíme, že někde lidé preferují více vlak oproti autobusu, můžeme se tomu přizpůsobit.

Letos se ve sčítacím formuláři budeme občanů poprvé ptát na takzvané faktické bydliště, pomůže vám tato otázka?

Tato otázka je pro nás velice důležitá, my musíme dopravu plánovat podle skutečnosti. Pokud tedy někdo na svém trvalém bydlišti nebydlí, je to pro nás při plánování dopravy komplikace. Velmi vítáme, že bude ve formuláři dotaz na faktické bydliště, kde lidé skutečně žijí.Autor: Jan Sedláček

  • ROPID_novy.doc