Data předávaná Národnímu archivu jsou kompletně anonymizovaná

 


Občanské sdružení Iuridicum Remedium rozeslalo 17. 3. tiskovou zprávu, ve které se zamýšlí nad tím, jestli z dat ze sčítacích formulářů, která předají statistici podle zákona Národnímu archivu, bude možné zjistit osobní informace o konkrétních lidech.

ČSÚ zdůrazňuje, že data převedená z formulářů do elektronické podoby, která dostane Národní archiv, nebudou obsahovat žádná jména, rodná čísla, data narození ani adresy, a budou tak kompletně anonymizovaná. Z těchto dat uložených v Národním archivu proto nebude možné zjistit vůbec žádné informace o konkrétních lidech ani jednotlivých domácnostech.

Více o zabezpečení celého projektu sčítání lidu.

Ondřej Kubala
tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011

  • bezpecnost_data_narodni_archiv.doc