Další ocenění za osvětovou a informační kampaň k SLDB 2011

 


V květnu a v červnu získala osvětová a informační kampaň k SLDB 2011 další dvě významná ocenění.

V již 10. ročníku soutěže Český direkt & promo získala agentura McCann Erickson Prague/Momentum bronzovou medaili v kategorii integrovaná komunikace za kampaň objasňující význam SLDB 2011.

Počátkem června pak v renomované soutěži Česká cena za Public Relations, kterou každoročně uděluje APRA (Asociace Public Relations Agentur), obdržela agentura Ewing Public Relations v kategorii korporátní komunikace stříbrné ocenění za komunikační zajištění Sčítání lidu, domů a bytů 2011. To je zatím nejvyšší ocenění, které tato kampaň a její tvůrci obdrželi.

Po zkušenosti se sčítáním 2001, kdy docházelo ze strany veřejnosti ke zpochybňování potřebnosti censu, se ČSÚ pro loňské sčítání rozhodl vyhledat profesionálního partnera. S agenturou Ewing Public Relations spolupracoval od začátku roku 2010 do ledna 2012.

Cílem práce Ewingu bylo dosáhnout co nejvyšší informovanosti veřejnosti o sčítání a přesvědčit ji o jeho smyslu. Kromě informační osvěty musel Ewing zvládnout komunikaci k odpůrcům sčítání a v maximální míře zamezit masivnímu veřejnému zpochybňování významu sčítání.

Strategie Ewingu byla postavená na včasné a aktivní komunikaci na celostátní i regionální úrovni a na pozitivním přístupu k tématu. Základem proto bylo vysvětlování, co dobrého vyplnění údajů všem zúčastněným přinese a jak se údaje získané sčítáním promítnou do osobního či pracovního života občanů. Součástí strategie byla i velmi důkladná příprava na možné komunikační krizové situace.

Aktivní komunikace se vyplatila. Obyvatelé vyplnili a odevzdali 97,5 % sčítacích formulářů, žádný regionální ani centrální politik nevystoupil proti sčítání a naprosté většině veřejnosti se podařilo vysvětlit jeho význam.

Stanislav Drápal
místopředseda ČSÚ

  • TZ_SLDB_14_06_2012.doc