Český statistický úřad a Česká pošta se dohodly na platbě za SLDB

 

6. června 2011Český statistický úřad a Česká pošta podepsaly dnes dohodu o narovnání za dodávku dvou dílčích částí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011, a to u zabezpečení provozu bezplatné telefonní linky projektu (tzv. call centra) a realizace etapy provedení samotného sčítání.

Po vzájemné dohodě poskytne Česká pošta Českému statistickému úřadu slevu za provoz call centra ve výši sedm milionů korun z původní smluvní ceny, která byla stanovena na 47,2 milionu korun včetně DPH.

Za provedení sčítání pak bylo dohodnuto snížení ceny o 21 miliónu korun z původní smluvní ceny, která včetně DPH činila 374 milionů korun.

Současně s touto dohodou Český statistický úřad potvrdil České poště akceptační protokoly na dodávku služeb. Na základě těchto dokumentů bude ze strany ČSÚ provedena platba za poskytnuté služby.


Jana Víchová
tisková mluvčí ČSU
tel. 603 255 935
jana.vichova@scitani.cz
Marta Selicharová
tisková mluvčí ČP
tel. 724 058 024
selicharova.marta@cpost.cz

  • TZ dohoda platba I_1.doc