Byli jsme u Vás - Olomouc

 

22. října 2010


Úkolem statistiků je perfektně celé sčítání lidu připravit, a proto pořádá Český statistický úřad postupně setkání ve všech regionech v ČR.  Naším cílem je navázat spolupráci se všemi, kteří budou do sčítání lidu zapojeni a kterých se sčítání bude dotýkat, ať už jde o nemocnice, domovy s pečovatelskou službou, starosty, krajské úřady, školy, podnikatele či představitele církví anebo národnostních menšin.

Ve pátek 22. října 2010 jsme uspořádali v Olomouci setkání  představitelů ČSÚ s hejtmanem Olomouckého kraje, se zástupci všech důležitých oblastí života v tomto kraji  a s místními novináři. Při té příležitosti jsme připravili soubor zajímavých statistických informací o Olomouckém kraji a o životě v něm, které vyplynuly ze sčítání lidu v roce 2001. Krátkou prezentaci těchto informací najdete zde.

  • Prezentace_Olomouc.ppt