Byli jsme u Vás - Brno

 


13. ledna 2011


Úkolem statistiků je perfektně celé sčítání lidu připravit, a proto pořádá Český statistický úřad postupně setkání ve všech regionech v ČR.  Naším cílem je navázat spolupráci se všemi, kteří budou do sčítání lidu zapojeni a kterých se sčítání bude dotýkat, ať už jde o nemocnice, domovy s pečovatelskou službou, starosty, krajské úřady, školy, podnikatele či představitele církví anebo národnostních menšin.

Ve čtvrtek 13. ledna 2011 jsme uspořádali v Brně setkání  představitelů ČSÚ se zástupci všech důležitých oblastí života v tomto kraji  a s místními novináři. Při té příležitosti jsme připravili soubor zajímavých statistických informací o Jihomoravském kraji a o životě v něm, které vyplynuly ze sčítání lidu v roce 2001. Krátkou prezentaci těchto informací najdete zde.

  • Prezentace_Brno.ppt