Bibliografie - 1950

 


Sčítáni lidu v Republice československé ke dni 1. března 1950 Praha, SÚS 1957-1958

Díl I. Nejdůležitější výsledky sčítání lidu a soupisu domů a bytů za kraje a okresy a města, 1957, 171 s.; Čs. statistika, řada A, sv. 3.
V úvodní části informace o přípravě a provedení sčítání, zpracování výsledků, vládní nařízení o sčítání, užívané tiskopisy a klasifikace.
Díl II. Věkové složení a povolání obyvatelstva, 1958, 315 s.; Čs. statistika, řada A, sv. 26
Díl III. Plodnost žen, 1957, 204 s.; Čs. statistika, řada A, sv. 6
Díl IV. Hospodářský lexikon obcí, 1958, 345 s.; Čs. statistika, řada A, sv. 27

Sčítání lidu v Československé republice ke dni 1. března 1950
Podrobná data o příslušnosti obyvatelstva k hospodářským odvětvím za kraje, okresy a krajská města. Praha, SÚS 1957, 124 s.; Čs. statistika, B, sv. 11

Sčítání lidu v Československé republice ke dni 1. března 1950
A. Příslušnost obyvatelstva ke skupinám objektivních povolání, hospodářská odvětví podle velikostních skupin obcí a vedlejší povolání zemědělců podle krajů;
B. Stěhování obyvatelstva do krajských měst;
C. Výsledky výběrového zpracování dat o domácnostech;
D. Náboženské vyznání obyvatelstva v krajích, okresech a krajských městech; Praha, SÚS 1958, 127 s.; Čs. statistika, B, sv. 44

Sčítání lidu v Československé republice ke dni 1. března 1950
Příslušnost obyvatelstva k hospodářským odvětvím podle pětiletých věkových skupin a pohlaví. Data za kraje. Praha, SÚS 1957, 109 s.; Čs. statistika, B, sv. 45

Statistický lexikon obcí Republiky československé 1955
Podle správního rozdělení 1. ledna 1955, sčítání lidu a sčítání domů a bytů 1. března 1950. Vydal Státní úřad statistický a ministerstvo vnitra; Praha, SEVT 1955, 574 s.