Aktualizované počty sčítacích komisařů

 


Níže si můžete stáhnout aktuální počty sčítacích komisařů české pošty pro SLDB 2001. V tabulce naleznete jak počty komisařů pro jednotlivé kraje, tak pro samotné okresy.

  • Pocty_scitacich_komisaru.xls