Zásady ochrany osobních údajů mobilní aplikace "Sčítání21"

Při zpracování osobních údajů dbá Český statistický úřad na ochranu soukromí. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze zákonným způsobem a pro zákonem stanovené účely. Veškeré zásady zpracování osobních údajů, stanovené v čl. 5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR), tedy zákonnost, korektnost a transparentnost, účelové omezení, minimalizace údajů, přesnost, omezení uložení, integrita a důvěrnost a v neposlední řadě odpovědnost, jsou zajištěny. V souladu se zásadou minimalizace jsou osobní údaje uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu. Všechny identifikační údaje jsou po skenování, ověření kvality a propojení trvale zlikvidovány, papírové formuláře jsou dle přísných bezpečnostních standardů skartovány a osobní údaje v elektronické podobě bezpečně vymazány.

 

Zásady ochrany osobních údajů mobilní aplikace “Sčítání21”

Pro sledování využití mobilní aplikace “Sčítání21” získáváme statistické údaje o přístupech na jednotlivé obrazovky. Jedná se o následující údaje:

  • Pageviews - Zobrazení stránek - informace o celkovém počtu navštívených stránek za dané období
  • Sessions - Počet návštěv - informace o celkovém počtu návštěv a počtu návštěv v jednotlivých hodinách dne za dané období a počet návštěv v jednotlivých hodinách dne
  • Rychlost načtení aplikace
  • Zdroj návštěvy - zdroj spuštění aplikace (scitani.cz, ostatní webové stránky)
  • Uživatelé / Zařízení - verze operačního systému nebo verze prohlížeče
  • Uživatelé / Lokalita - informace o zemi a městu/obci
  • Návštěvy - informace o době strávené v aplikaci
  • Formulář / doba vyplnění a doba uložení - informace o době, po kterou je vyplňován formulář
  • Selhání - údaje týkajících se problému v aplikaci

Pro monitoring a vyhodnocení výše uvedených statistických údajů je použita služba Azure Application Insights. Data jsou uložena na Microsoft Azure serverech a doba jejich uložení činí maximálně 90 dní.

V aplikaci nejsou umožněny nákupy a ani není zobrazována reklama a inzerce. Data nejsou poskytována třetím stranám.

Uživatelé, kteří používají aplikace na platformě iOS a Android, naleznou podmínky pro ochranu jejich soukromí publikované na těchto odkazech:

https://www.apple.com/legal/privacy/cz/
https://policies.google.com/privacy

Zásady ochrany osobních údajů mobilní aplikace