Výsledky sčítání obsahují unikátní informace

 

 • Výstupní data jsou zcela unikátní, nejsou totiž dostupná z žádných jiných zdrojů.
  • Údaje o počtech domů a bytů v územních jednotkách jsou jedinečná – žádný takový ucelený zdroj dat nikde neexistuje.
  • Výsledky jsou nenahraditelným podkladem pro hodnocení dlouhodobého vývoje obyvatelstva, struktury domácností nebo osídlení regionů.
  • Žádný popis důležitých demografických a socioekonomických charakteristik obyvatelstva a bydlení se bez údajů ze sčítání neobejde.
  • Jako jediná poskytnou i na regionální a místní úrovni například informace o dojížďce do zaměstnání a škol.
  • Zjišťované údaje slouží například závazkům, které vyplývají z Rámcové úmluvy Rady Evropy o ochraně národnostních menšin.
 • Údaje vycházejí ve velkém územním detailu, takové nikde jinde nezískáte.
  • Výstupy jsou za velmi malé územní celky – části měst a obcí.
  • Žádné jiné výběrové šetření na celostátní úrovni takové podrobnosti objektivně neumožňuje.