Vlastníci nemovitostí

Bydlíte-li v bytě, který vlastníte, je vaší povinností sečíst se na této adrese. Vlastníte-li byt, který pronajímáte, sčítací formulář za tuto nemovitost nevyplňujete. Vyplní ho nájemníci, kteří tam bydlí (mají obvyklý pobyt). Majitelé nemají odpovědnost za vyplňování sčítacích formulářů jednotlivých uživatelů bytů. Pokud jste majiteli neobydleného bytu, formulář za tuto nemovitost nevyplňujete. Neobydlené byty totiž sečtou přímo sčítací komisaři.

Pokud jste vlastníky objektu s více byty, jste povinni umožnit sčítacímu komisaři v případě potřeby přístup k jednotlivým bytům za účelem provedení sčítání (například jsou-li nefunkční domovní zvonky). Dále jste povinni sdělit údaje o čísle a poloze neobydlených bytů. To všechno můžete učinit také prostřednictvím správce či ve spolupráci například s nájemníky, kteří mohou komisaři otevřít vchodové dveře do společných prostor.

Vlastníci nemovitostí