Více o sčítacích komisařích

Sčítací komisaři doručují listinné sčítací formuláře. Pokud jste se již sečetli, nebo se plánujete sečíst online, nemusíte na sčítacího komisaře čekat, ani přebírat formulář. Vzhledem k epidemické situaci byly služby sčítacích komisařů upraveny tak, aby se omezil osobní kontakt s obyvatelstvem. Komisaři pouze předají listinný sčítací formulář, odpovědní obálku či cizojazyčné překlady formuláře. Při distribuci formulářů jsou vybaveni ochranou úst a nosu a dodržují veškerá aktuálně platná hygienická opatření.
Komisař se dostaví v předem oznámeném termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Do domů vstupuje pouze ve výjimečných případech a jenom tehdy, pokud ho o to respondent požádá, například kvůli omezené pohyblivosti. Pokud jste v karanténě nebo máte příznaky nakažení koronavirem, buďte prosím ohleduplní. Řiďte se nařízením krajské hygienické stanice a vyhněte se osobnímu kontaktu se sčítacím komisařem.
Do Sčítání 2021 bude zapojeno přibližně 10 tisíc sčítacích komisařů, kteří budou mít uzavřený pracovněprávní vztah s Českou poštou. V tzv. samostatných sčítacích obvodech, jako jsou například nemocnice, ubytovny, domovy pro seniory, bude působit dalších zhruba 2,5 tisíce sčítacích komisařů, kteří budou mít pracovněprávní vztah s Českým statistickým úřadem.
Sčítací komisaři jsou ze zákona vázáni mlčenlivostí o jakýchkoliv osobních údajích a o všech jiných skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu své funkce. Mlčenlivostí jsou vázáni za všech okolností, a to i po skončení sčítání.
Více o sčítacích komisařích