Sčítání ve věznicích

Osoba, která je ve výkonu trestu odnětí svobody, vyplní listinný sčítací formulář sama.  Sčítání ve věznicích bude koordinováno Ministerstvem spravedlnosti. Místní personál poskytne informace o sčítání, rozdá a následně vybere sčítací formuláře.
Sčítání ve věznicích