Sčítání lidu, domů a bytů 2011

 

2018 – Teplárny Brno: data za Brno v podrobném územním detailu o druhu domu, způsobu a energii používané k vytápění.

2017 – IPR Praha: data za základní sídelní jednotky Kraje hl. m. Prahy a Středočeského kraje, v souhrnu za všechny entity se jednalo o zhruba 130 ukazatelů.

2017 – Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.: anonymní mikrodata a agregované proudy dojížďky za celou ČR pro účely dopravních analýz na úrovni obcí a základních sídelních jednotek.

2016 – Masarykova univerzita (Ekonomicko-správní fakulta): anonymní mikrodata pro vědecké účely.

2015 – Ernst & Young, s. r. o.: vybraná agregovaná data za vybrané statistické obvody.

2014 – AVANTAGE EUROPE, s. r. o.: vybraná agregovaná data ze SLDB za statistické obvody

2013 – Ministerstvo zdravotnictví: údaje o počtu obyvatel v jednotlivých budovách a atributy budov (počet nadzemních podlaží) pro zpracování strategických hlukových map.

2013 – Magistrát města Jihlavy: údaje o počtu obyvatel a domů v nejpodrobnějším detailu adresních míst.