První výsledky sčítání 2021 v otevřených datech

První výsledky sčítání 2021 v podobě otevřených dat jsou zveřejněny na stránce https://www.czso.cz/csu/czso/vysledky-scitani-2021-otevrena-data. Datové sady obsahují údaje za obyvatelstvo podle pohlaví, věku, rodinného stavu, vzdělání, státního občanství, národnosti a náboženské víry, a také za domy podle vlastníka a období výstavby. Zveřejněná data pokrývají všechny základní územní úrovně od celé republiky až do obcí a městských částí, resp. obvodů.