Ochrana a bezpečnost získaných dat

 

● Zajištěna maximální ochrana důvěrnosti a bezpečnost údajů

● Veškeré operace s daty bezprostředně dokumentovány

● Práce pouze s anonymizovanými údaji

 

● Získané osobní údaje do dvou let vymazány nebo zničeny

● Část údajů (bez přímých osobních identifikátorů) zachována pro dalších sčítání

● Zveřejnění jen hromadných výsledků (bez vztahu ke konkrétním osobám)