Nesplnění povinnosti sečíst se

Pokud někdo nesplní svou zákonnou povinnost, bude sečten v omezeném rozsahu na základě údajů, které jsou k dispozici v databázích státu. Za neposkytnutí údajů lze podle zákona uložit pokutu do výše 10 000 Kč (§ 24 odst. 8 zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021). Cílem však není nikoho penalizovat. Sečtěte se a pomozte získat cenné informace pro další rozvoj naší země. Výsledky sčítání totiž pomáhají všem.
Nesplnění povinnosti sečíst se