Jak vyplnit sčítací formulář?

Základní nápověda k vyplnění je přímo součástí listinného sčítacího formuláře u každé jednotlivé otázky. Před vyplněním si prostudujte pokyny uvedené na straně 2 formuláře. Abychom se všichni sečetli na jedničku, je třeba se držet několika jednoduchých zásad:

  • Všechny informace uvádějte podle stavu, který platil o půlnoci z pátku 26. března na sobotu 27. března 2021.  
  • Odpovědi pište výhradně černou, nebo modrou propiskou.  
  • Používejte velká tiskací písmena podle vzoru ve formuláři.  
  • Pište přesně do bílých polí.
  • Do každého pole pište jen jeden znak, včetně háčků a čárek.
  • U dlouhých odpovědí použijte zkratku.  
  • Tam, kde je možnost výběru z více položek, správnou odpověď označte křížkem.  
  • Křížkujte vždy jen jednu možnost, jestliže není uvedeno jinak.  
  • Uděláte-li chybu, pole zaškrtejte a správnou odpověď napište vedle.
Jak vyplnit sčítací formulář?