Data využívají různé skupiny uživatelů

 

  • Údaje ze sčítání se využívají pro přípravu rozvojových programů bydlení, pro záměry rozvoje infrastruktury a racionalizace sítí služeb.
  • Data jsou nezbytná pro plánování veřejné dopravy nebo nových školek.
  • Komerční sféra si data velmi cení, využívá je ke svým podnikatelským záměrům, např. při plánování výstaveb průmyslových zón.
  • Statistiky ze sčítání se využívají v základních dokumentech tematických i regionálních operačních programů fondů EU.
  • S výsledky pracují vysoké školy, vědecká či výzkumná pracoviště a také studenti.
  • Bez dat by nebylo možné srovnávat Českou republiku s ostatními státy Evropské unie a se zeměmi, které sdružuje Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.