Co ze sčítání není vidět

Proč to od konce sběru dat po zveřejnění prvních výsledků zesčítání trvalo tak dlouho? Co se s vyplněnými formuláři po celou tu dobu dělo? Při hledání odpovědí na uvedené otázky musíme celý proces zpracování formulářů rozdělit na dvě části.

Jednodušší a kratší proces se týkal elektronických formulářů vyplněných přes internet nebo prostřednictvím mobilních telefonů. Složitější to bylo v případě papírových formulářů, proto se jim budeme věnovat přednostně. Více se dozvíte v článku zveřejněném v časopise Statistika & My: https://www.statistikaamy.cz/2022/02/16/co-ze-scitani-neni-videt