Cizinci žijící v Česku

Povinnost sečíst se mají všichni cizinci, kteří mají v České republice trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů (nezávisle na tom, zda se aktuálně nacházejí v Česku, nebo ne). Formulář musíte vyplnit i v případě, že vám byl udělen azyl nebo jste na našem území pobývali o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Sčítání se netýká pouze diplomatů a cizinců, kteří jsou zde na dobu kratší než 90 dnů (například turisté).
Jinak řečeno:

  1. Sčítá se každý, kdo má v Česku evidovaný pobyt nad 90 dnů, případně azyl (resp. měl je o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021). Nezáleží na tom, kde takový člověk ve světě žije, jaké má občanství. Nezáleží ani na tom, kde je v zahraničí hlášen k pobytu.
  2. Sčítá se tedy každý, kdo je přítomný na našem území v rozhodný okamžik (o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021), pokud není diplomat nebo cizinec přítomný jen krátkodobě (do 90 dnů). Nezáleží na tom, zda tu má evidovaný pobyt.

Nemluvíte plynně česky? K dispozici je 7 jazykových verzí online formuláře v angličtině, němčině, polštině, ruštině, ukrajinštině, vietnamštině a romštině. Využít můžete i překlady listinného formuláře v těchto jazycích. Získáte je od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech sčítání. Jsou k dispozici i ke stažení na webu.

Cizinci žijící v Česku