Československé sčítání lidu 1991

Další československé sčítání lidu se uskutečnilo 3. března 1991. Způsobem provedení se neodlišovalo od sčítání předchozích, avšak rychle se měnící společensko-politická situace po listopadu 1989 se odrazila v některých obsahových a metodických změnách.

Více na webu ČSÚ.

Československé sčítání lidu 1991