2. Terénní došetření

 

u domácností, které se nesečetly on-line:

● Bez komisaře

  • objednání formuláře do schránky
  • také k vyzvednutí na 600 kontaktních místech
  • odevzdání na kontaktním místě (s potvrzením)
  • odeslání do P. O. boxu (bez potvrzení)
● S komisařem
  • předem oznámené termíny
  • 2 pokusy doručit formuláře a 2 pokusy je převzít
  • na vyžádání je vystaveno potvrzení (o převzetí formuláře)