Způsob vytápění bytu

 

Způsob vytápění bytu představuje charakteristiku zásobování bytu teplem dle sčítání lidu, domů a bytů.

Zjišťuje se způsob vytápění používaný ve větší části bytu:

  • ústřední s kotelnou mimo dům
  • ústřední s kotelnou v domě
  • etážové s kotlem v bytě
  • kamna (včetně akumulačních, WAW a přímotopů)
  • jinýnebo kombinovaný způsob

Ústřední vytápění je vytápění zdrojem tepla umístěným mimo byt nebo umístěným v místnosti k tomu určené včetně sklepa v rodinném domě s jedním bytem. Jako ústřední s kotelnou v domě se označí i etážové topení, jestliže kotel etážového topení je umístěn sice v bytě, ale ve zvláštní místnosti určené pouze k tomuto účelu.

Etážové topení s kotlem v bytě je topení zřízené pouze pro jeden byt, je napojeno na jeden tepelný zdroj a je obsluhováno uživatelem bytu přímo. Za umístění tepelného zdroje (kotle) v bytě se považuje umístění např. v kuchyni, v předsíni, v koupelně.

Rozlišení ústředního a etážového topení u rodinných domků s jedním bytem:

  • ústřední topení - kotelna mimo byt nebo v bytě, ale ve zvláštní místnosti k tomu určené;
  • etážové topení - kotel součástí některé části bytu (kuchyně, koupelny, apod.).

Číselník je v SMS ČSÚ označen kódem 3062 a jeho platnost byla zahájena od 1.3.2001.

Zdroj údajů: data SLDB (Bytový list)