Změny v území 2012

  

  • přehledzměn2012a_v1.xls
  • přehledzměn2012ab_v1.xls
  • přehledzměn2012abc_v1.xls
  • přehledzměn2012abce_v1.xls
  • přehledzměn2012abce_v1oprava.xls
  • přehledzměn2012abcef_v1.xls