Dokumentace změn v území

 

  • Přehled změn RSO
    (přehledy vybraných změn, které proběhly v území do roku 2014 včetně; od roku 2015 může uživatel čerpat informace o územních změnách na portále čúzk - rúian; od roku 2016 je zde namísto přehledů vybraných změn k dispozici seznam všech územních změn zaevidovaných do registru v uplynulém čtvrtletí; nadále platí, že úplná podrobná dokumentace změn je k vypublikována v následujícím odkaze na této stránce)
  • RSO, Registr sčítacích obvodů a budov
    (dokumentace změn v územní, správní, sídelní a statistické struktuře zaevidované v registru)
  • Čtvrtletní statistika registru
    (četnost platných územních a územně evidenčních jednotek a jejich geografického vyjádření s komentářem - čtvrtletně)