Území NUTS 1

 

Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 1 (území) je stanovena rovněž na úrovni území České republiky (sdělení ČSÚ č. 228/2004 Sb.).

Správcem číselníku Území 0098 a klasifikace na úrovni NUTS 1 je ČSÚ.

Základní registr veřejné správy RÚIAN územní prvek NUTS 1 neobsahuje.

Číselník je v SMS ČSÚ označen kódem 0098 a je provázán na číselník 0099 Region soudržnosti.  Prezentačním kódem je kód Klasifikace statistických územních jednotek 0092 a je atributem číselníku 0098 (hodnota CZ0).

 

Schéma kódu území NUTS 1 v číselníku 0098:                       ABC

A                     =          příznak (prefix)

                                   (přípustná hodnota 1)

B                     =          identifikační číslo území (pořadové číslo)

                                   (přípustná hodnota 1)

C                     =          kontrolní znak

                                   (výpočet metodou MODULO 11-ADDO, nabývá hodnoty 4)

 

Území NUTS 1 je souvislým územím.

Grafika prvku Území NUTS 1 je odvozena od vrstvy polygonů statistických obvodů, které jsou skladebné primárně do hranic základních sídelních jednotek a do vymezení katastrálních území.