Střed ulice a veřejného prostranství

 

Střed ulice a veřejného prostranství je umisťován do uliční komunikace tak, aby se vyskytoval u každého statistického obvodů alespoň jednou.

Jeho referenčním zdrojem je uliční síť základního registru RÚIAN.

K jedné ulici je vztaženo 1 až n definičních bodů. Vrstva slouží k popisu v mapě statistických obvodů.