Původ názvu základní sídelní jednotky

 

Původem názvu základní sídelní jednotky se rozumí zdroj názvu ZSJ v době jejího vzniku. 

Je-li tedy ZSJ pojmenována podle obce v níže se nachází, pak je tato položka v číselníku naplněna hodnotou 1 (Obec včetně upřesnění), bez ohledu na to od čeho byl název dané obce původně odvozen.

Příklad: ZSJ Hradiště v obci Hradiště tudíž bude mít přiřazen kód 1, nikoliv 9 (Název odvozený od jednoho či více přírodních prvků) i přesto, že název obce byl původně odvozen od významného objektu.

Obdobně je mnoho ZSJ pojmenováno podle dnes již neexistujících nebo chátrajících objektů (často doly nebo továrny), ale je přiřazen kód 8 (Název odvozený od jednoho či více umělých prvků, areálů či významného objektu), protože se v době pojmenování ZSJ jednalo o funkční objekty či areály.

V praxi často dochází, že název ZSJ je shodný s více prvky i místními a pomístním jmény. Jako původ názvu se pak označují přednostně ty zdroje, které jsou oficiální a jsou vedeny v systémech RSO/KLAS.

V případě více potenciálních původů názvů se postupuje dle stanovených priorit.