Připojení bytu na plyn

 

Připojením bytu na plyn se rozumí skutečnost, zda v bytě je plyn zaveden či nikoliv a z jakého zdroje (veřejný, domovní).

Číselník je v SMS ČSÚ označen kódem 3056 a jeho platnost byla zahájena od 1.3.2001.

Zdroj údajů: data SLDB (Bytový list)