Připojení budovy na vodovod

 

Připojením budovy na vodovod se rozumí vybavenost budovy z titulu napojení na vodovod.

Budova s vodovodem  znamená, že je budova napojena na vodovod z veřejné sítě nebo na vodovod domácí (ze studny).

Číselník je v SMS ČSÚ označen kódem 3204 a jeho platnost byla zahájena od 1.3.2001.

Zdroj údajů: data SLDB (Domovní list); RÚIAN