Počet obyvatel

 

Počet obyvatel dle bilance

Počet obyvatel České republiky představuje počet obyvatel kraje k 1. lednu na základě statistiky demografie k poslednímu dni předchozího roku a s promítnutím administrativních změn k následujícímu 1. lednu, které jsou poskytovány v územním třídění za území státu, NUTS 1, regiony soudržnosti, kraje, okresy, ORP, POÚ, obce a vojenské újezdy.

Počet obyvatel v městských částech Prahy vychází ze stejného zdroje a jde o počet obyvatel k 1. lednu na základě statistiky demografie k poslednímu dni předchozího roku s promítnutím administrativních změn k následujícímu 1. lednu.

Vzhledem k tomu, že v jiných obcích (včetně statutárních měst) demografická statistika nepodchycuje pohyb obyvatel za menší územní jednotky nežli obec, u městských obvodů a městských částí v jiných městech nejsou tyto údaje k dispozici.

 

Počet evidovaných obyvatel v budově

Počet evidovaných obyvatel představuje počet osob zaevidovaných na adrese bydliště dle základního registru obyvatel (ROB).

Počet evidovaných obyvatel je agregován nástroji RSO na budovu, statistický obvod a nadřazené územní a územně evidenční prvky.

Po úvodním naplnění dat z ROB k 31.12.2011 nejsou k dispozici aktuální dávky.

 

Počet obyvatel dle Sčítání lidu, domů a bytů

Počet obyvatel s obvyklým pobytem udává počet osob s obvyklým pobytem k určitému okamžiku (podle různých kategorií - např. druh pobytu, způsob bydlení, pohlaví, věkové skupiny, území apod.), ze zdroje Sčítání lidu, domů a bytů.

Do počtu obyvatel jsou zahrnuty všechny osoby s obvyklým pobytem v daném území (tj. osoby, které v daném území obvykle tráví období svého každodenního odpočinku bez ohledu na dočasnou nepřítomnost z důvodu rekreace, návštěv, pracovních cest, pobytu ve zdravotnickém zařízení apod. a které zde jsou členem konkrétní domácnosti). Kód ukazatele je 3162.

 

Počet obyvatel s trvalým nebo dlouhodobým pobytem udává počet obyvatel s trvalým nebo dlouhodobým pobytem k určitému okamžiku (podle různých kategorií - např. druhu pobytu, způsobu bydlení, pohlaví, věkové skupiny, území apod.) ze zdroje Sčítání lidu, domů a bytů.

Do počtu obyvatel jsou zahrnuty všechny osoby, s trvalým i dlouhodobým pobytem v daném území a to bez ohledu na státní občanství. Kód ukazatele je 2406.

Údaje o počtu obyvatel dle SLDB jsou zdrojem plnění do budov RSO a jsou agregovány nástroji RSO do statistického obvodu a nadřazené územní a územně evidenční prvky. Sledovány jsou celkové počty obyvatel, bez jejich věcného třídění (dle pohlaví, věku).