Parcela

 

Parcelní číslo je číselný prostorový identifikátor standardního územního prvku parcela.

Zákonnými prameny prvku je zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon); vyhláška ČÚZK č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška); zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech; vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

Parcelní číslo je určováno při vzniku parcely a je zpravidla změněno při převodu parcely do jiného katastrálního území. Parcely vznikají nebo zanikají v rámci vedení katastru nemovitostí České republiky.

Popisné a grafické údaje o prvku Parcela jsou přejímány do agendy RSO (vnitřní aplikace SMS/KLAS/SÚČ) z aplikačního rozhraní na VDP základní registr RÚIAN, který je referenčním zdrojem.

Parcelní číslo je jedinečné v rámci katastrálního území. V katastru nemovitostí jsou parcely číslovány v rámci katastrálního území dle způsobu daného vyhláškou ke katastrálnímu zákonu, příloha Technické podrobnosti pro správu katastru, 8. Rozlišení a druh číslování parcel a parcel zjednodušené evidence. Druh číslování parcel v katastru nemovitostí. Při společné číselné řadě parcel platí pro všechny parcely vždy kód uvedený pro pozemkovou parcelu, tedy 2, při dvojím číslování parcel v rámci katastrálního území nabývá kód stavební parcely hodnoty 1 a kód pozemkové parcely hodnoty 2.

Správcem prvku je Český úřad zeměměřický a katastrální.

Číselník druhu číslování parcel v katastru nemovitostí je v SMS ČSÚ označen kódem 0064.

 

Schéma parcelního čísla:                    ABBBBBCCCD

 

A                     =          druh číslování parcel (skupina parcel)

BBBBB              =          kmenové číslo (pořadové číslo v rámci katastrálního území)

CCC                 =          poddělení parcelního čísla

D                     =          díl parcely

 

Formát zápisu parcelního čísla v aplikaci RSO – viz přílohou tohoto dokumentu. Nabývá hodnot 1000010000 až 9999999999.

Poznámka:

desáté místo (díl parcely) je mimo Standard ISVS a může být využit v RSO pro příznak pozemkové parcely, pokud stavební parcela není obsahem katastrální mapy.