Ostatní atributy

 

K ostatním atributům, které mají podpůrný charakter patří:

  • pořadové číslo obce v okrese
  • pořadové číslo části obce v obci
  • dominantní část obce v obci
  • pořadové číslo městského obvodu či městské části v obci
  • pracovní číslo katastrálního území v okrese
  • druh číslování parcel v katastru nemovitostí
  • pořadové číslo ÚTJ v obci
  • příčina existence ÚTJ
  • dominantní ÚTJ v katastrálním území
  • pořadové číslo urbanistického obvodu v rámci obce